Skoči na:

Koledar

(Za najboljši pregled, prosim razširite čez celi ekran)

 
Legenda
Redne ure
Rezervirano
Praznik
Natisni

Prostor

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

P8

                              

Rač.

                              

P4

                              

P7

                              

P10

                              

P6

                              

P3

                              

P2

                              

P1

                              

P8a

                              

P8b

                              

LAB-klet

                              

telovadnica

                              

Sejna s.

                              

P x

                              

P YY

                              

PF Mb - pred. A/klet

                              

UM - severni stolp/4.nad.

                              

UM - Miklošičeva dvorana

                              
Wise Timetable®
© Wise Technologies Ltd.

 

URNIK - študijsko leto 2019/2020

Na tej splošni strani urnika izberete študijski program, v katerega ste vpisani, to je 1. stopnja: VS – (VPD) Varnost in policijsko delo, VS – (IV) Informacijska varnost ali UNI - Varstvoslovje ali 2. stopnja: MAG – Varstvoslovje, redni oziroma izredni študij.

Označite vse predmete (lahko tudi samo enega, če želite informacijo samo zanj) in izberete tedenski ali celotni semestrski urnik. Celotni urnik se vam čisto na koncu (če se pomikate navzdol) izpiše po posameznih predmetih. Urnik si lahko natisnete.

Morebitne spremembe in ostala obvestila spremljajte na povezavi »oglasna deska« na spletni strani FVV

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Skupine pri vajah (redni):

Skupine pri vajah so objavljene na spletni strani fakultete (povezava).

Vaje - (izredni)

VS program

3.letnik (VPD), vaje pri predmetu Metode raziskovanja in statistika (9 ur);
3.letnik (IV), vaje pri predmetu Zaščita podatkov in računalniška forenzika (25 ur) in predmetu Varnost komunikacij, aplikacij in storitev (25 ur),

MAG program

2.letnik, vaje pri predmetu Metodologija družboslovnega raziskovanja in multivariatne statistične metode (9 ur).

Morebitne spremembe urnika bodo objavljene na spletni strani FVV (Oglasna deska).